Welkom vrienden…

De stichting Vrienden van het Valuascollege is opgericht om het ‘t Valuascollege mogelijk te maken een aantal activiteiten die zowel voor de (Venlose) samenleving als voor onze leerlingen van belang zijn toch te kunnen realiseren.

Hierbij kunt u denken aan het inrichten van een bezinningsruimte, de Valuasmusical, de inventaris van het schoolrestaurant, muziekinstrumenten enz.
Helaas wordt niet alles gesubsidieerd door de overheid.

Een bijdrage, groot of klein, jaarlijks of eenmalig, in natura of in geld, als bedrijf of particulier is zeer welkom. U kunt bijvoorbeeld ook automatisch maandelijks 1 euro storten!

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer
NL70 RABO 0147 1140 39 o.v.v. Stichting Vrienden van het Valuascollege

De school en haar leerlingen zijn u zeer dankbaar!